A' Chailleach (Monadhliath)

 photo IMG_4570_zpse57a4ed9.jpg
A' Chailleach (Monadhliath)